GDPR

Integritetspolicy

Oddpink design hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras för Oddpink design, för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter vi sparar
De uppgifter som lagras är de adressuppgifter som du lämnar till Oddpink design vid beställning i webshopen på tictail.com/oddpinkdesign eller vid fotografering av produkter till marknadsföring. Uppgifterna vi samlar in behöver vi för att kunna leverera beställda produkter till dig. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med kontakten. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke. När Oddpink design har skickat produkterna till dig och fått betalt kommer dina uppgifter att raderas.

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in uppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig gällande din beställning i webshopen. När Oddpink design har skickat produkterna till dig och fått betalt kommer dina uppgifter att raderas.

Vid produktfotografering kommer bilderna att lagras i två år, sedan gallras.

Ta del av/begära rättelse/överföring eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra det kontaktar du hej(a)oddpink.se.

Samtycke
Du har rätt att återkalla ett samtycke till användning av dina personuppgifter, kontakta hej(a)oddpink.se. I medier som redan är tryckta kan vi inte radera dina uppgifter, det kan gälla marknadsföringsmaterial så som broschyrer, flyers, rollups eller affischer.