2015 – DIY Club

Visuell kommunikation, strategi, uppstart och pyssel-ledare
Startade upp projektet DIY Club Ystad tillsammans med Ystads Stadsbibliotek under hösten 2015. Jag står för koncept och framställning av marknadsföring för DIY Club Ystad med fotografering, affischer, flyers och Facebook-evenemang. Fram till och med hösten 2016 planerade jag och bibliotekarien Sara varje träff, numera driver Stadsbiblioteket DIY Club i egen regi.

DIYclub
DIY Club våren 2016

2013 – Shareystad på instagram

Initiativtagare och projektledare för Instagramkampanjen Shareystad för Ystads kommun, som genomfördes 2013. Satsningen satte Ystad på kartan samma år som den 5:e starkaste svenska kommun på instagram, via undersökning gjord av Placebrander 2013.
Året efter placerade sig Ystad på plats 8:a i Sverige i ytterligare en undersökning av Placebrander. Jag designade logotypen för Shareystad och skötte marknadsföringen.