2015 – DIY Club

Visuell kommunikation, strategi, uppstart och pyssel-ledare
Startade upp projektet DIY Club Ystad tillsammans med Ystads Stadsbibliotek under hösten 2015. Jag står för koncept och framställning av marknadsföring för DIY Club Ystad med fotografering, affischer, flyers och Facebook-evenemang. Fram till och med hösten 2016 planerade jag och bibliotekarien Sara varje träff, numera driver Stadsbiblioteket DIY Club i egen regi.

DIYclub
DIY Club våren 2016