2014-2017 – Friskis&Svettis

Programblad
På uppdrag av Friskis&Svettis i Ystad har jag skapat ett nytt utseende för deras programblad och tillhörande informationsblad. Jag har förenklat föreningens uttryck, strukturerat om presentationen av information och skapade en tydligare prislista. Har formgett F&S programblad från hösten 2014 till våren 2017.