2013 – Shareystad på instagram

Initiativtagare och projektledare för Instagramkampanjen Shareystad för Ystads kommun, som genomfördes 2013. Satsningen satte Ystad på kartan samma år som den 5:e starkaste svenska kommun på instagram, via undersökning gjord av Placebrander 2013.
Året efter placerade sig Ystad på plats 8:a i Sverige i ytterligare en undersökning av Placebrander. Jag designade logotypen för Shareystad och skötte marknadsföringen.